การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทย

วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพ สีลม

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘ | แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตาม

International Trade and Health [ITH] Conference 2018

International Trade and Health [ITH] Conference 2018

International Trade and Health [ITH] Conference 2018 “Belt and Road Initiative: Opportunities and Challenges for Health” 15-16 November 2018 Anantara Riverside Bangkok Resort, Bangkok, Thailand

ประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

ประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ | ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ

International Trade and Health [ITH] Conference 2017

International Trade and Health [ITH] Conference 2017

Looking into the Future, Assessing the Current Situation | Background In just a few years the world has witnessed seismic changes in international trade. International geopolitical events, including major shifts in US government policy

การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ๒๕๕๖-๒๕๕๗

การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ๒๕๕๖-๒๕๕๗

การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (International Trade and Health Conference 2013-2014) 10-11 March 2014 Dusit Princess Srinakarin Hotel, Bangkok