การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๙

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม การสาธารณสุขและระบบสุขภาพของไทย

วันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพ สีลม

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘

การประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ปี ๒๕๕๘ | แผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ (ITH) ภายใต้มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตาม

International Trade and Health [ITH] Conference 2018

International Trade and Health [ITH] Conference 2018

International Trade and Health [ITH] Conference 2018 “Belt and Road Initiative: Opportunities and Challenges for Health” 15-16 November 2018 Anantara Riverside Bangkok Resort, Bangkok, Thailand

ประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

ประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการประชุมวิชาการ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ | ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและ

International Trade and Health [ITH] Conference 2017

International Trade and Health [ITH] Conference 2017

Looking into the Future, Assessing the Current Situation | Background In just a few years the world has witnessed seismic changes in international trade. International geopolitical events, including major shifts in US government policy

การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ๒๕๕๖-๒๕๕๗

การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ๒๕๕๖-๒๕๕๗

การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ (International Trade and Health Conference 2013-2014) 10-11 March 2014 Dusit Princess Srinakarin Hotel, Bangkok

Get in touch

International Trade and Health Programme (ITH)
International Health Policy Program (IHPP)
Ministry of Public Health, Tiwanon Rd., Nonthaburi 11000, Thailand
Tel: +66 2 590 2381 Fax: +66 2 590 2385
Email: ith_news@ihpp.thaigov.net