การศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปทางานต่างประเทศของพยาบาลไทย

การศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปทางานต่างประเทศของพยาบาลไทย

การศึกษาประสบการณ์และกระบวนการไปทางานต่างประเทศของพยาบาลไทย (The Study of Experiences and the Process to Pursue International Employment of Thai Nurses) (2012)

ร่วมจัดทำโดย

  • ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ (Nantaphan Chinlumprasert)
  • ดร.นันทกา สวัสดิพานิช (Nantaga Sawasdipanich)
  • ดร.สุภาพร วรรณสันทัด (Supaporn Wannasuntad)
  • ดร.พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์ (Piriyalux Sirisupaluxana)

รายงานฉบับสมบูรณ์ : Download Attachment fils
Abstract (English) : Download Attachment fils


พิมพ์   อีเมล