ป้องกันก่อนจะสาย "ข้อตกลงที่อนุญาตให้เอกชนฟ้องรัฐ (ISDS)"

ป้องกันก่อนจะสาย "ข้อตกลงที่อนุญาตให้เอกชนฟ้องรัฐ (ISDS)"

Policy Brief Hits: 440

ISDS1.PNG

ISDS2.PNG

 

ISDS3.PNG

 

 

ISDS4.PNG

 

ISDS5.PNG

Print