หน้าแรก รายงานการวิจัย / บทความ โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุน

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุน
Posted on 16.06.2020

โครงการศึกษาผลกระทบต่อสาธารณสุขจากข้อเสนอว่าด้วยการลงทุนในความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปและความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก (Potential Impacts on Public Health of the Proposed Investment Chapter under the Free Trade Agreement between Thailand and the European Union and the Transnational Pacific Partnership Agreement) (2014)

ร่วมจัดทำโดย


Share on :