หน้าแรก ทีมงานของเรา

Meet Our Team

ITH : International Trade and Health Programme

Cha-aim Pachanee

Researcher, Program Manager

chaaim@ihpp.thaigov.net

Chutima Akaleephan

Senior Researcher

chutima@ihpp.thaigov.net

Suriwan Thaiprayoon

Researcher

khunsuri@yahoo.com

Jeerapa Sosom

Research Assistant

jeerapa@ihpp.thaigov.net

Anon Khunakorncharatphong

Research Assistant

anon@ihpp.thaigov.net

Mintar Hongtumlong

Coordinator

mintar@ihpp.thaigov.net

Yumiko Miyashita

Researcher

yumiko@ihpp.thaigov.net