หน้าแรก ร่วมงานกับเรา

ทุนการศึกษา

นักวิจัยอาวุโส

รายละเอียดงาน

ริเริ่มโครงการวิจัยใหม่รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอและโปรโตคอลใช้ความรู้ขั้นสูงของสมมติฐานการวิจัยในการเริ่มต้นการพัฒนาของการศึกษาวิจัยรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการวิจัยและการดำเนินการออกแบบวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์

เงินเดือน (บาท) : 35,000-100,000

นักวิจัยอาวุโส

รายละเอียดงาน

ริเริ่มโครงการวิจัยใหม่รวมถึงการพัฒนาข้อเสนอและโปรโตคอลใช้ความรู้ขั้นสูงของสมมติฐานการวิจัยในการเริ่มต้นการพัฒนาของการศึกษาวิจัยรวมถึงการกำหนดเป้าหมายการวิจัยและการดำเนินการออกแบบวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์

เงินเดือน (บาท) : 35,000-100,000